Vi jobbar långsiktigt med våra vänner

Om oss och våra värderingar

2makeIT erbjuder ett brett sortiment av specialanpassade produkter och säkerhetshöjande lösningar inklusive säker logistik, leveransplanering samt lagerhållning.
Vi levererar IT-lösningar till företag, myndigheter och organisationer med höga eller mycket höga säkerhets- och regulatoriska krav (SUA-klassade enl nivå 2&3 upp till H/S). 
Vi tror på långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende och ömsesidig respekt. Vi vet att en sådan relation tar tid att etablera. Precis som i en äkta, hållbar och värdefull vänskapsrelation.  

”Vi har den integritet som krävs för att kunna tjäna kunder som ställer höga eller mycket höga krav på säkerhet”

Vår bakgrund - Sann entreprenörsanda i kombination av lång erfarenhet från marknadsledande IT-bolag

Med lång erfarenheten från branschen och med sann entreprenörsanda bildades 2makeIT. En stark tro på långsiktiga affärsrelationer och beslutsamhet om balans i relationen mellan leverantör, medarbetare, samarbetspartner och kund blev startskottet för en ny aktör på IT-marknaden. En aktör som väljer att se på sina medarbetare, samarbetspartners och kunder som sina vänner. Det handlar om en relation som bygger på ömsesidig respekt där man lyssnar, är närvarande och arbetar ihop för att berika varandra och nå uppsatta mål.


Bolagets grundades 2014 av Tommy Åsberg och Mattias Jörlén. Två entreprenörer med över 30-års erfarenhet från IT-branschen. De har båda haft ledande befattningar i marknadsledande företag i såväl tillverkarledet som återförsäljarledet. Tommy har bland annat arbetat som Nordenchef på Informix, försäljningsdirektör och vice vd på TCM, försäljningsdirektör på Alfaskop och Atea och Country Manager för Manufacturing och Servers & Alliance på Hewlett Packard. Mattias har också haft en rad ledande försäljningsrelaterade roller på IT- arenan såsom regionchef på TCM, Key Account Manager på Portal och affärsområdeschef på Dustin med ansvar att starta upp en enhet för lösningsförsäljning.