Vad gör 2makeIT med anledning av Covid-19?

2makeIT tar oron för Corona-smittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder och medarbetare från utbrottet. Vi följer hela tiden händelseförloppet kring spridningen av viruset och följer myndigheternas rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Bland dessa kan nämnas:

  • Resor i tjänsten minimeras och digitala möten ska användas så ofta det går.
  • Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  • Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde ska inte återgå till arbetsplatsen de närmaste 14 dagarna.

Utöver det informeras alla medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien, och handsprit ska finnas tillgänglig på arbetsplatserna. Chefer har ett ansvar för att hålla kontakt med medarbetare och säkra att sjuka medarbetare inte vistas på arbetsplatsen.

I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera gods ska vi ta hänsyn till dem samt hålla en kontinuerlig dialog om leveranslösningar för att förhindra förseningar i den mån det går.